Guide: Få styr på nødvendige kurser

Igennem livet støder du på mange aktiviteter, der kan kræve et kursus. Dette gælder både i dit professionelle arbejde eller i din fritid. Uanset hvad er det vigtigt at opfylde eventuelle krav om kurser og certificeringer. Det er det ikke blot for din egen sikkerhed, men også for at sikre andre menneskers sikkerhed. Kurserne ruster dig nemlig til at tage vare på dig selv og andre på en hensigtsmæssig måde. Men hvilke kurser er nødvendige i forskellige tilfælde? Det kan du læse mere om lige her på siden.

Førstehjælp – vær beredt ved ulykker

Der kan ske ulykker overalt, og her er det altafgørende at være godt forberedt. Ved at tage førstehjælpskurser vil du være sikker på, at du ved, hvordan livreddende og korrekt førstehjælp ydes. Ved ulykker har hvert sekund betydning, og derfor kan netop din liv redde menneskeliv. De mest gængse førstehjælpskurser er færdselsrelateret førstehjælp, førstehjælp på jobbet og hjerte-lunge-redning.

Færdselsrelateret førstehjælp er lovpligtig, når du erhverver dig et kørekort. Her lærer du at handle hensigtsmæssig samt udføre livreddende førstehjælp ved tilskadekomne ved færdselsrelaterede ulykker. Ved kurser i førstehjælp på jobbet lærer du at standse sprøjtende blødninger, lægge personer i aflåst sideleje, undersøge bevidstløshed samt førstehjælpens fire hovedpunkter.

Slutteligt vil et førstehjælpskursus i hjerte-lunge-redning give dig kompetencer i at håndtere bevidstløse personer med henblik på basal genoplivning samt at yde førstehjælp til personer med fremmedlegemer i luftvejene.

Jagt – du må ikke gå på jagt uden

For at kunne jage i din fritid skal du have taget et jagttegn. Processen inkluderer jagttegnsundervisning, en jagtprøve og en skydeprøve, som du alt sammen skal bestå. Du skal minimum være 16 år gammel for at deltage. I kurset lærer du alt fra vildtkending, vildtbiologi og vildt- og naturpleje til jagtformer, våbenkendskab og jægerhåndværk.

Under jagtprøven skal du besvare 40 spørgsmål og have mindst 36 af dem rigtige. Derudover skal du vise, at du behandler skydevåben ansvarligt under skudafgivelse og færdsel på terræn. Dertil skal du bedømme skudeafstande ansvarligt og udvide korrekte skydeteknikker. Ønsker du at gå på jagt med haglgevær, skal du efterfølgende bestå skydeprøven. Bagefter kan du også deltage i buejagtprøver og riffelprøver.

Hygiejne – arbejdet med fødevarer

Hvis du arbejder med fødevarer til daglig, er det nødvendigt at tage et hygiejnebevis. Dette er uanset, om du arbejder på restaurant, køkken, grillbar, pizzeria, café, tankstation, burgerbar eller isbar. Kurset vil nemlig give dig viden i, hvordan du håndterer og opbevarer fødevarer samt udfører korrekt rengøring. I forbindelse med fødevarer er spørgsmålet om bakterier og temperaturer nemlig altafgørende.

Hygiejnebeviset er altså et krav for de, der arbejder med fødevarer. Kurset er din måde at bevise, at du har styr på alle regler omkring fødevaresikkerhed og hygiejne, som den danske lovgivning kræver. Kravene er sat for at sikre, at produkterne forbliver af høj kvalitet, og forbrugernes sikkerhed opretholdes. Indtages sundhedsskadelige bakterier, kan det nemlig være sundhedsfarligt.

Kurset kan både tages fysisk og online. Samles et bestemt antal deltagere, vil det ofte være muligt at afholde kurset hos den pågældende virksomhed. Derudover tilbydes det på et væld af sprog, således alle har mulighed for at deltage. De mest populære sprog af hygiejnekurser er dansk, engelsk, arabisk, italiensk og farsi.

STCW – maritime offshore-kurser

Er du bidt af eventyr på vandet, vil et arbejde offshore med stor sandsynlighed være noget for dig. Du kan både arbejde med havvindmøller og boreplatforme, hvor havet er din nærmeste nabo. Du befinder dig i spændende højder og er meget afhængig af dig selv og dine kollegaer. Her er det yderst vigtigt at have styr på sikkerhedsforanstaltningerne, og derfor kræver offshore-arbejde flere maritime offshore kurser.

Vigtige kurser er bl.a. STCW træning. Her lærer du om brandbekæmpelse ombord på skibe, og du kan både tage kurser i grunduddannelsen, røgdykning og brandledelse. I forbindelse med disse kurser er det særdeles vigtigt, at du tager kurserne hos steder, der re godkendte af Søfartsstyrelsen. Der er nemlig forbundet en lang række krav til kursernes indhold, før dit certifikat er gældende.