Tilstandsrapporten: Derfor!

Tilstandsrapporten er en rigtigt god idé at få lavet – både for køber og sælger af bolig. Vi har kigget lidt nærmere på fordelene her:

Boligkøbers fordele

For køber er en tilstandsrapport et udtryk for hvad en byggesagkyndig mener om boligen, og om der fundet nogle fejl og mangler ved boligen ved den visuelle gennemgang. Indholdet af tilstandsrapporten kan gøre det mindre interessant at købe boligen, og kan dermed afværge mange problemer for køber. Alternativt giver tilstandsrapportens K’er mulighed for, at forhandle prisen ned på boligen. Tjek de forskellige klassifikationer i tilstandsrapporten på maeglerinfo.dk.

Men den nok vigtigste funktion for køber, er de skjulte fejl og mangler på boligen, der ikke er nævnt i tilstandsrapporten! Det kan lyde underligt, og hænger nøje sammen med det tilbud på ejerskifteforsikring der sendes til køber. Ejerskifteforsikringens grundlag er netop tilstandsrapporten  – og opdager du som køber en skjult fejl eller mangel ved boligen efter overtagelsen, kan du sende en skadesanmeldelse ind til forsikringsselskabet. Det første forsikringsselskabet gør, er at tjekke om manglen er nævnt i tilstandsrapporten, og er den det, kan du ikke opnå dækning i forsikringen for udbedring af skaden . Så i denne snævre sammenhæng er en let overfladisk tilstandsrapport faktisk at foretrække for køber.

En sidste fordel er, at sælger skal betale 50% af basis ejerskifteforsikringen – svarende til typisk  5.000 -10.000kr for en almindelig bolig.

Sælgers fordele

For sælger er den helt store fordel, at han/hun slipper udenom langt det meste af det lovpligtige 10-årige sælgeransvar for skjulte fejl og mangler. Erfaringsmæssigt dukker der mindre udbedringer op på en bolig over en 10-års periode, og hvem har lyst til at modtage en henvendelse med krav på erstatning for en fugtskade på et loft på en bolig, man har solgt for 9½ år siden?

For nyere boliger kan der dukke konstruktionsfejl op, og for ældre boliger kan der ligge overraskelser og lure igennem mange år uden nødvendigvis at blive opdaget.

I sjældne tilfælde kan man som sælger fortsat være ansvarlig, på trods af tegnet ejerskifteforsikring, men i reglen hører man som sælger ikke mere fra køber, efter boligen er overdraget.

Udgiften til en tilstandsrapport ligger på ca 7.500 kr. ( inkl. energimærkning) og dertil kommer udgift på 50% af ejerskifteforsikring, yderligere ca 7.500 kr. Så får 15.000 kr. slipper sælger for fremtidige hovedpiner og mulige erstatningskrav.

Skal du som sælger ud og finde en byggesagkyndig, bør du få en samlet pris for både tilstandsrapport, energimærkning (lovpligtig for alle boliger der annonceres til salg) og elinstallationsrapport.